Vefsntråkket 28.mai 2017

Vefsntråkket 28. mai 2017

Mosjøen og Omegn Cycleklubb har, sammen med SOCK, gleden av å invitere til årets ritthelg; Helgeland 3 dagers.

Ritthelgen består av 4 ritt og starter fredag 27. mai med Øya Tempoen i Mosjøen, fortsetter med SyvSøstrerittet og Hårektempoen 27. mai i Sandnessjøen, og avslutter med dette rittet; Vefsntråkket søndag 28. mai 2017 i Mosjøen.

Rittet er et et aktiv ritt med Masterstatus fra aldersklasse 30 år og oppover.
Det er også aktiv ritt fra 10 år og oppover.

Start kl. 1100: Vefsntråkket aktiv junior – senior samt M15/16.
Start kl. 1105: Vefsntråkket-ungdomsritt
Start kl. 1110: Vefsntråkket tur-ritt samt trim klasser

LØYPEBESKRIVELSE: Se vedlagte rittrasè
10-12 år: 10 km
13-14 år: 25 km
15-16 år: 60 km
Junior / senior 85 km
Tur klasser: 85 km
Trim: 25 km

Start og mål ved Cramo på Øya, Danieljordet 13 i Mosjøen. Løypa for 15-16,aktiv junior og senior samt turklasser går sørover langs E6 med vending etter 30 og 42,5 km. Lengste løypa går til Mesta sitt verksted på Bogfjellmo på Trofors.

Løypa for ungdomsrittet og trim går langs fylkesvei 244 mot kvalfors med vending etter 5 og 12,5 km.

PÅMELDING/STARTKONTINGENT:
Startkontingent:
Aldersbestemte klasser (10-16 år): kr. 100,-
Junior( 17/19år): kr.200.-
Turklasser: kr. 200.-
Aktiv ( Senior ) kr. 200.-
Master : kr. 200.-                                                                                                           Trim klasser : kr: 100,-
Etteranmelding fra 22/5-27/5 mot dobbel startkontigent, gjelder junior, senior, master og turklasser.

Ved deltagelse i sykkelritt er det iht. NCF regler påkrevd at deltager må løse lisens. Engangslisens for alle ritt kan løses ved registrering før start for de som ikke har helårs aktiv lisens. Pris for lisenser er som følger:
Aldersbestemte klasser (10-16 år): kr. 50,-
Turklasser: kr. 150,-                                                                                                               Trim klasser kr.50,-

Påmelding: EQ-timing.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til rittleder Bård Svendsen tlf. 911 41 263

Registrering/utlevering av startnummer i startområdet, fra 1,5 timer før start og frem til en ½ time før start.

RITTREGLER:
NCF`s regelverk legges til grunn for rittet. Alle utøvere forplikter seg til å følge instrukser fra NCF`s kommissærer og arrangør. Lisens forevises uoppfordret ved registrering.

RESULTATER:
Blir lagt ut på www.mock.no så snart som mulig etter rittet.

PREMIERING:
Premiering etter gjeldene regler fra NCF i ungdomsklasse. Premiering av de 3 beste herrer og 3 beste damer.

GARDEROBE/PREMIEUTDELING:
Garderober Mosjøen Camping etter arrangementet. Premieutdeling etter rittene i målområdet.

Start mål

Ritt trase ungdomsrittet:

Ungdomsrittet

vefsntr

 

- sykkel for alle