Påmelding Øya tempo og Vefsntråkket

Vi hadde planer om å få til påmelding og betaling via min idrett, men det har vi ikke klart å få ordnet enda. Så i tillegg til at det kan registreres på min idrett så er det slik det står i inbydelsen enten e-post til post@mock.no eller sms til rittleder Bård Svendsen på 91141263 innen 8/5 kl 2000.

Når det gjelder betaling så vil vi ha mulighet til å ta imot både kontanter og kort ved henting av start nummer.

Mvh Bård Svendsen.