Premiering til dugnadshelter

Hei alle sykkelvenner.

Nå er det slik at styret i MOC har bestemt å premiere de som stiller opp på dugnader i vår regi.

Det vil si dugnader som klubben arrangerer, som f.eks skoging i sykkel traseer, vakter på  arrangement i forbindelse med ritt o.l. ( Vefsntråkket , Tour of Norway for kids , Vesterfjellrittet)

Det er slik at en dugnad per døgn gir et lodd, dvs at deltar du som vakt på Øya tempo fredag  og Vefsntråkket lørdag så får du to lodd i lotteriet.

Hoverpremien er et gavekort på kr 5000,- som kan brukes hos våre sponsorer eller til å ta ut varer hos Kalas. Det er flere pengepremier og småpremier med i lotteriet. Det trekkes premier i forbindelse med en klubbkveld til høsten når sesongen er over.

Dersom det er noen som tar med seg personer som ikke er medlemmer i klubben på dugnad så vil disse også være med i trekningen av premiene.

Håper dette fører til mange på dugnader!!

Med Vennlig Hilsen Styret.