Ny leder frem til årsmøte.

På grunn av personlige grunner har Frank Ivar Lie trukket seg som leder og Bård Svendsen er konstituert leder frem til årsmøtet 2014.

Sportslig koordinator i styret blir Tore Herringbotn.

Styret.