Bilder fra Tour of Norway for Kids i Mosjøen 9. juni 2014

Det ble på ny et framifrå arrangement, men 250 deltagende unger, som er ny rekord for oss. Takk til alle som gjorde dette til et flott arrangement, deltagere, foreldre, andre tilskuere og arrangører. Stor takk til MOC’s frivillige som stiller opp gang etter gang.

Her finner du bildene som Kent Arne har tatt for oss.