Årsmøte 22. januar 2015 kl. 19:00

Styret har berammet årsmøtet den 22. januar kl. 19:00
(sted bekjentgjøres senere).

Saksliste blir vanlige årsmøtesaker.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp til beslutning i årsmøte, må være styret i hende innen 8. januar kl. 19:00.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med litt mer om planene for 2015.

MagnaR