Medlemsmøte tirsdag 21. april kl. 19:00 på Helgeland Sparebank

Vi inviterer herved våre medlemmer og sponsorer til medlemsmøte i Helgeland Sparebanks lokaler.

Agenda blir at sponsorene med Helgeland Sparebank i spissen får presentere seg, og klubben orienterer om aktiviteten i sommer for trening og arrangement.

Det blir en enkel servering.

Vel møtt.

Hilsen for styret
Magnar Røneid