Årsmøtet 2015

Årsmøtet for 2015 blir avholdt torsdag 21. januar 2016 kl. 19:00 på Kulturverkstedet.

Det blir vanlig årsmøte agenda.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende fredag 8. januar 2016.

Styret