Ekstraordinært årsmøte

Det blir avholdt ekstraordinært årsmøte 18. februar kl. 20:30 på Milano.

Eneste sak er valg av leder.

Styret