Styret 2017

Styret i 2017 består av

____________________________ – Leder
Yngvar Alexander Hansen – Nestleder
Ingrid Kristine Øyen – Sekretær
Halvor Sogn Nordstoga – Kasserer
Even Bjørnå – Materialforvalter
Stine Eriksen – Styremedlem
Trond Stuvland – Styremedlem

Medlemsansvarlig: Erik Nordstoga

Styrets forventning til seg selv:

– Videreutvikle barnesatsingen
– Et aktivt styre
– Øke aktiviteten blant klubbens mosjonister
– Ufarliggjøre og jobbe for økt deltagelse i ritt
– Forbedre klubbens omdømme
– Bevisstgjøre hvordan vi oppfører oss ute på veien
– Jobbe for å inkludere alle grupper i klubben

Styret godtgjørelse:
Det er vedtatt i årsmøte at styret godtgjørelse for 2017 skal være:

Leder:                                                        kr. 10.000,-
Nestleder, sportslig ansvarlig:    kr. 7.000,-
Sekretær:                                                kr. 3.000,-
Kasserer:                                                 kr. 3.000,-
Materialforvalter:                              kr.3.000.-
Styremedlemmer:                              kr. 2.000,-