Øyatempo 25.mai 2019

Mosjøen og Omegn Cycleklubb har gleden av å invitere til årets  ritthelg; Helgeland 3 dagers.

Ritthelgen består av 3 ritt og starter med Øya Tempoen fredag 26. mai i Mosjøen, fortsetter med SyvSøstrerittet 27. mai i Sandnessjøen, Hårektempoen 27.mai i Sandnessjøen og avslutter med Vefsntråkket søndag 28. mai 2017 i Mosjøen.

Øya Tempoen er aktiv ritt med Masterstatus fra aldersklasse 30 år og oppover. Det er også aktiv ritt fra 10 år og oppover.

Vi har dermed gleden av å invitere til årets første temporitt på Helgeland.

Start kl. 12:00, ved Cramo på Øya

LØYPEBESKRIVELSE: Se vedlagte rittrasè
M/K 10 år: 5 km
M/K 11-12 år: 5 km
M/K 13-14 år: 10 km
M/K 15-16 år: 10 km
M/K Junior / senior: 10 km
Master: 10km

Start og mål ved Cramo på Øya i Mosjøen. Løypa går sørover langs FV 244 mot Kvalfors med vending etter 2,5 km og 5 km.

PÅMELDING/STARTKONTINGENT:
Startkontingent:
Aldersbestemte klasser (10-16 år): kr. 100,-
Aktiv ( Junior/Senior ) og master kr. 200,-

Ved deltagelse i sykkelritt er det iht. NCF regler påkrevd at deltager må løse lisens. Engangslisens for aktive klasser 13-16 år kan løses ved registrering før start for de som ikke har helårs aktiv lisens.

Påmelding: via eqtiming.no

Kontakt ved behov rittleder Bård Svendsen tlf. 911 41 263.

Påmeldingsfrist fredag 24 mai.
Registrering/utlevering av startnummer i startområdet, fra 1,5 timer før start og frem til en ½ time før start.

RITTREGLER:
NCF`s regelverk legges til grunn for rittet. Alle utøvere forplikter seg til å følge instrukser fra NCF`s kommissærer og arrangør. Lisens forevises uoppfordret ved registrering.

RESULTATER:
Blir lagt ut på www.mock.no så snart som mulig etter rittet.

PREMIERING:
Premiering etter gjeldene regler fra NCF i ungdomsklasse. Premiering av de 3 beste herrer og 3 beste damer.

GARDEROBE/PREMIEUTDELING:
Garderober Mosjøen Camping etter arrangementet. Premieutdeling etter rittene i målområdet.

Start mål Kart øyatempo